keresés:  

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvvezetők:

Bakondi Piroska - 458-3036 és Göndöcs Krisztina - 458-3089

e-mail: anyakonyv@budavar.hu


Ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 14:00 - 18.00
szerda: 8:00 - 16:00
péntek: 8:00 - 12:00

Ügyfélfogadás helye: Budapest I., Kapisztrán tér 1.

Érkezési sorrendben történik az ügyfelek fogadása, a portán kaphatnak sorszámot. 1 órával az ügyfélfogadási idő vége előtt, illetve ha nagyon sok ügyfél várakozik, már nem tudunk új sorszámot kiadni.

Budapest I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatalában 1919. május 1-től vezetnek anyakönyvi nyilvántartást (a jelenlegi közigazgatási területen ennél korábban történt anyakönyvi eseményeket 1895. október 1-től 1919. április 30-ig a II. kerületben tartják nyilván)

Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás. Szabályait az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint ennek végrehajtására kiadott 32/2014. (V.19.) KIM rendelet tartalmazza.

Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat k ö z o k i r a t, a benne foglalt adatokat - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.
Az Anyakönyvi Hivatalban állítják ki a születési, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolatról készült anyakönyvi kivonatokat, halotti anyakönyvi kivonatokat, veszik át a névváltoztatási kérelmeket, itt lehet kérvényezni a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés és házasság, haláleset) hazai anyakönyvezésének elindítását, valamint itt lehet bejelenteni a házasságkötési szándékot és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándékát. Az újszülöttek anyakönyvezése, a családi jogállás - változások átvezetése, a közigazgatási területen történt halálesetek anyakönyvezése is itt történik.

Anyakönyvi kivonat személyesen és írásban is kérhető. Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot és nem közeli hozzátartozó (felmenő, leszármazó, testvér, házastárs), két tanúval hitelesített írásbeli meghatalmazás is szükséges.

Levélben történő megkeresés esetében a megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, a felhasználás célját, és a kérelmező saját kezű aláírását. Ha nem saját anyakönyvi bejegyzéséről kéri a kivonat kiállítását, az érintett személyi adatai, valamint amennyiben nem közeli hozzátartozó a kérelmező (felmenő, leszármazó, testvér, házastárs), két tanúval hitelesített írásbeli meghatalmazás megküldése is szükséges.

Az egyes ügytípusok részletes információi az alábbi kattintható linkeken elérhetők:

Házasságkötés

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

Újszülöttek anyakönyvezése és a családi jogállás-változások anyakönyvi átvezetése

Családi név, utónév anyakönyvezése, névviselés és névváltoztatás

Halálesetek anyakönyvezése

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

2016-04-01