keresés:  

Népjóléti Csoport

Népjóléti Csoport központi e-mail címére üzenet küldés: e-mail

A Népjóléti csoport felügyeletét ellátó vezető: dr. Brezoczki Erika Erzsébet, aljegyző.

Telefonszám: 458-3028

Népjóléti Csoport főbb feladatai:
- az önkormányzati szociális szolgáltatás tervezési és a Helyi Esélyegyenlőségi Program koncepciójának előkészítése, az ezt megvalósító rendszer működtetése, a támogatások, kedvezmények, segélyek útján,
- döntés-előkészítés a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a Népjóléti Bizottság, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt hatósági és nem hatósági ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó egészségügyi igazgatási ügyekben,
- ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban szabályozott, jegyzői hatáskörbe tartozó preventív gyermekvédelmi feladatokat, együttműködve a gyermekjóléti szolgálattal,
- ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat - kivéve a munkaszerződés megkötését és a jogviszony megszüntetését; feladata a közszolgáltatás szervezése, pénzügyi elszámolása.
- ellátja az oktatási- művelődési és sport intézmények működésével összefüggésben a tanügy-igazgatási, művelődési, sport-igazgatási feladatokat,
- koordinálja az Önkormányzat köznevelési-, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és sport-intézményeinek tevékenységét,
- döntés-előkészítés a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a bizottság, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt közoktatási, művelődési és sport ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó tanügy-igazgatási ügyekben. A népjóléti csoport felügyeletét ellátó vezető: a szervezési és hatósági igazgató.

Fax: 458-3004

Krupla-Kelemen Ágnes
Intézményi referens
telefonszám: 458-3051

- Önkormányzati szociális, gyermekjóléti , egészségügyi illetve köznevelési, közművelődési intézményekkel kapcsolatos ügyek- Kapcsolattartás civil szervezetekkel
- Idősügyi tanács
- Szociális és gyermekjóléti ellátási szerződések
- Zamárdi üdülő
- Adósságkezelési támogatás
- Bölcsődei felvételi ügyek
- Lakás-helyreállítási támogatás
- Oltási támogatások
- Óvodai, iskolai működtetési feladatok
- Bursa Hungarica ösztöndíj
- Időszaki támogatások

népjóléti ügyintéző
telefonszám: 458-3033
- Eseti települési támogatás
- Krízistámogatás
- Gyógyszer-támogatási segély
- Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás
- Szociális tanulmányi ösztöndíj
- Születési támogatás
- Időszaki támogatások


Szent-Léleky Dóra ügyintéző

szentleleky.dora@budavar.hu
telefonszám: 458-3035
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- Kedvezményes uszodabérlet
- Iskolakezdési támogatás
- Köztemetés
- Lakbértámogatás
- Lakásfenntartási támogatás
- Temetési segély
- Mosható nadrágpelenka támogatás
- Időszaki támogatások

Szabóné Jóföldy Réka
Adminisztrátor