keresés:  

Díjazottaink

Kérjük, válasszon a díjak közül:

Budavári Virág Benedek díjasok

Budavári Semmelweis Ignác Díj

Budavár Díszpolgára díjazottak

Budavárért Emlékérem díjazottak

Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj díjazottak

„Budavári Szent György díj"
„Budavári Szent György díj"

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2013-ban alapította a díjat.„Budavári Szent György díj" adományozható azoknak a hivatásos vagy közalkalmazotti állományban dolgozóknak, akik legalább 5 éve szolgálatot teljesítenek a kerületben és a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság területén olyan tartós és kiemelkedő munkát végeznek, amellyel hozzájárulnak a kerület közbiztonságának a további javításához, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Minden esztendőben egy díj adományozható.

Budavári Szent György Díj 2017. évi díjazottja:


Angyal Mihály rendőr főtörzsőrmester

2005. július 1. óta a rendőrség hivatásos állományú tagja. Felszerelésekor járőrként majd járőrvezetőként látta el feladatait a BRFK Központi Szerveinél. A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság állományába 2008. március 16-án került nyomozói beosztásba. Angyal Mihály az I. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának oszlopos tagja. A kerületünkben eltöltött közel tíz éves hivatásos szolgálati viszonya alatt kialakult komoly hely- és személyismeretét, a megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatait megfelelően kamatoztatja és adja át fiatalabb kollégáinak. Feladatait önállóan végzi, az ügyiratok feldolgozásánál önállóan, felelősségteljesen dönt, a megállapításai mind büntető anyagi jogilag, mind büntetőeljárás jogilag helyesek és megalapozottak. Szakszerű munkájának köszönhetően saját felderítésként az évek alatt több büntetőeljárást sikerült vádemelésre megküldeni az ügyészség részére, valamint az elkövetőket bíróság elé állítani.
Átlagon felüli munkavégzése mellett kiemelkedő segítséget nyújt parancsnokának, valamint az osztály dolgozóinak, a váratlan munkakörülményekhez illetve a fokozott terheléshez való hozzáállása példamutató, akár szabadidejét sem kímélve, nagy hivatástudattal, jogszerűen végzi.


Budavári Szent György Díj 2016. évi díjazottja:


Tara Albert címzetes rendőr főtörzszászlós

Tara Albert 1997. július 1. óta a rendőrség hivatásos állományú tagja. Felszerelésekor járőrként, majd körzeti megbízottként látta el feladatait a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányságon. A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály állományába 2007. szeptember 16-án került körzeti megbízottként, majd 2008. január 1. és 2012. december 15. közötti időszakban szolgálatirányító parancsnoki feladatokat látott el. 2012. december 16-án ismét körzeti megbízott lett, majd 2013. október 1-jétől körzeti megbízotti csoportvezetőként dolgozik az I. kerületi kapitányságon.

Már körzeti megbízottként megalapozta a rendőrség és a vele kapcsolatban lévő társszervek magas szintű együttműködését, amely nagy hatással volt a problémák azonnali megoldására. Parancsnoki feladatai közé tartozik a szolgálatban lévő állomány munkájának koordinálása. Példás szolgálat-ellátásának köszönhetően az irányítása alatt álló körzeti megbízottak körzeteiben illetve az egész kerületben nagymértékben csökkent a bűncselekmények és egyéb jogsértések, közlekedési balesetek száma. Folyamatos kapcsolattartásának köszönhetően mind a közbiztonsági, mind a közlekedésbiztonsági eseményekre is azonnal reagál.Budavári Szent György Díj 2015. évi díjazottja


Nagy Zsolt rendőr főtörzszászlós

Nagy Zsolt 1997. július 1. óta a rendőrség hivatásos állományú tagja, s azóta a BRFK I. kerületi rendőrkapitányságán teljesít szolgálatot. 2002 december 31-ig mozgóőrként, 2003 januárjától 2009 júniusáig járőrvezetőként dolgozott, majd 2009 június 16-tól a Rendészeti Osztályon szolgálatparancsnoki feladatot lát el.

Nagy Zsolt a Rendészeti Osztály oszlopos tagja, a kerületben eltöltött több mint másfél évtized alatt komoly hely- és személyismeret alakult ki. Átlagon felüli munkavégzése mellett kiemelkedő segítséget nyújt a parancsnokának valamint az osztály dolgozóinak. A váratlan munkakörülményekhez, illetve a fokozott terheléshez való hozzáállása példamutató, akár szabadidejét sem kímélve nagy hivatástudattal végzi a munkáját. A rábízott feladatokat határidőre, önállóan és precízen végzi el az I. kerület közbiztonsága érdekében.

Nagy Zsolt munkájával, segítőkész hozzáállásával és emberségével mind a parancsnokai, mind pedig a kapitányságon dolgozó munkatársak elismerését kivívta.Budavári Szent György Díj 2014. évi díjazottja

Morvai Árpád István rendőr százados
Morvái Árpád István 1963-ban született, 1992. decembere óta a rendőrség hivatásos állományú tagja. A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába 2007. november 15-én került megbízott alosztályvezetőként, majd 2012. március 16-tól megbízott osztályvezetőként látja el szolgálatát. 2006-ban elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, majd 2006. áprilisában elsőtiszti kinevezése megtörtént. Morvái Árpád István rendőr százados jelenleg is a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője, 2013. november 1-je óta a kapitányságvezető helyettesítési feladatkört is ellátja.

A Budapest I. kerületében eltöltött évek során hivatásos szolgálati viszonya alatt kialakult komoly hely-és személyismerete, a megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatait megfelelően kamatoztatja. Feladatait nagy alapossággal, hivatástudattal, jogszerűen végzi az I. kerület közbiztonsága érdekében. Munkája során munkatársaiból hatékony, jó hangulatú közösséget kovácsolt össze. Munkájával, segítő- és szolgálatkészségével, emberségével kivívta kollégái, valamint a társszervezetek képviselőinek elismerését.


Budavári Szent György Díj 2013. évi díjazottja

Pintye György rendőr főtörzszászlós

Pintye György rendőr főtörzszászlós 1966-ban született Fehérgyarmaton. 1986. októbere óta a rendőrség hivatásos állományú tagja, a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitányság állományába 1987. szeptember 01-én került járőr beosztásba. Később a kerület egyik körzeti megbízottja volt, majd 1998. január 1-től a mai napig is a Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály állományában nyomozóként látja el szolgálatát.
Hivatásos állományba kerülését követően előbb a Rendőr-tiszthelyettes Képzőt, majd a Zászlósképzőt, 1998-ban pedig a nyomozói szaktanfolyamot végzete el.

Pintye György a kerületben eltöltött több mint 26 éves hivatásos szolgálati viszonya alatt kialakult komoly hely- és személyismeretét, a megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatait megfelelően kamatoztatja és adja át fiatalabb kollégáinak, akik közül már sokan más szervnél töltenek be vezető beosztást. Munkaköréhez kötődő bűnüldözői, nyomozói tevékenysége az elmúlt évek alatt - részben magas fokú tapasztalatai és példás munkabírása, munkafegyelme okán - folyamatosan kiegészült egyéb feladatokkal, mint például rablási majd körözési előadó.

A váratlan munkakörülményekhez, illetve fokozott terheléshez való hozzáállása példamutató, akár szabadidejét sem kímélve, nagy hivatástudattal, jogszerűen végzi munkáját az I. kerület közbiztonsága érdekében.

Munkakapcsolata mind kollégáival, mind korábbi és új vezetőivel egyaránt példás, méltán vívta ki a közel három évtizedes szakmai múltjával valamint az ennek során végzett munkájával, segítő- és szolgálatkészségével, emberségével mindannyiunk elismerését.Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj díjazottak


A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-ben alapította a Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat. A Képviselő-testület 3/2006. (II.16.) Kt. rendelete alapján a díj azoknak a műfordítóknak adományozható, akik a díj átadását megelőző két esztendőben műfordítói tevékenységükkel gazdagították a magyar kultúrát, vagy hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúrát nemzetközi szinten is megismerjék. Minden esztendőben egy díj adományozható.

A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj 2017. évi kitüntetettje:


Jávorszky Béla
író, műfordító, diplomata

Jávorszky Béla (sz. 1940 Budapest) 1958 óta fordít finn, svéd és észt irodalmat, verset és prózát egyaránt. 1990-1994 között helsinki, 1999-2002 között tallinni nagykövet. Műfordításkötetei 1973 óta jelennek meg. Magyarra fordított mintegy harminc kötetet. Finn társával finnre fordította többek között Kassák Lajos, Weöres Sándor, Nagy László, Kányádi Sándor, Csoóri Sándor, svédre Nagy László és Csoóri Sándor műveit. Munkássága a népek közötti szellemi-irodalmi kapcsolatokat erősíti. A modern finn és svéd irodalmat jelentős mértékben az ő fordításai révén ismerheti meg a hazai közönség.
Munkásságát Finn Állami Irodalmi Díjjal (1976), Antti Wihuri Nagydíjjal (1995), a Ponkala Alapítvány díjával (négyszer, legutóbb 2013-ban), Füst Milán Fordítói Díjjal (1999), József Attila-díjjal (2002), Janus Pannonius Műfordítói Díjjal (2012) ismerték el. Megkapta a Finn Oroszlánrend Nagykeresztjét, az észt Maarjamaa Rist I. osztályú keresztjét és a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. A Finn Irodalmi Társaság (SKS) és a Finnországi Svéd Irodalmi Társaság (SLS) levelező, valamint a Finn Írószövetség tiszteletbeli tagja.

A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj 2016. évi kitüntetettje:


Paul Sohar


Paul Sohar (Sohár Pál) még diák volt, amikor 1956-ban az Amerikai Egyesült Államokba került menekültként. Itt szerzett filozófiai diplomát, majd egy laborban talált munkát, s emellett írni kezdett a befogadó ország nyelvén. Munkái lassanként bekerültek 200 kiadványba és 8 kötetfordításba. Ezek között kiemelkedik a „Maradok – I Remain", tíz erdélyi magyar költő kétnyelvű antológiája (Pro-Print, 1997), és a „Dancing Embers", Kányádi Sándor válogatott versei (Twisted Spoon Press, 2002) illetve a 2012-ben megjelent „In Contemporary Tense” című új Kányádi kötet. Több folyóirat számára állított össze mini antológiákat a mai magyar költőkből a saját fordításában, rendszeresen tart előadásokat a Centenary College-ban mint meghívott költő és fordító a kortárs magyar irodalomról. A fordítás mellett két saját verseskötetet is publikált, ám munkájának központjában a műfordítás maradt. Fordítói tevékenységén belül is kiemelt szerepet szánt Kányádi költészetének, de emellett több erdélyi költő valamint Faludy György verseit is lefordította angol nyelvre.

Költészetét az Egyesült Államokban több elismeréssel díjazták az elmúlt években, így elnyerte a Wordrunner Press Chapbook Prize (2011) valamint a Lincoln Poets Society Contest (2012) díjat.


A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj 2015. évi kitüntetettje:

Zsille Gábor költő, műfordító


Zsille Gábor 1972-ben született Budapesten. 1990-ben érettségizett az Arany János Gimnázium angol tagozatán, majd 1990-1997 között katolikus teológiai tanulmányokat folytatott az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, illetve a Szegedi Hittudományi Egyetemen. 1998-1999 folyamán a Magyar P.E.N. Club titkáraként dolgozott. 2000-től négy éven keresztül Krakkóban élt. Jelenleg ismét Budapesten dolgozik, a Magyar Írószövetség választmányi tagja, a Műfordítói Szakosztályának titkára, az Új Ember című katolikus hetilap munkatársa és a Magyar Napló szerkesztője.


Több önálló verseskönyv, illetve két tanulmánykötet szerzője. Versei is arról tanúskodnak, hogy keresztény világlátással, európai összefüggésekben gondolkodik az irodalomról. Műfordítóként angol, de főként lengyel szerzők műveit ismerteti meg a magyar közönséggel. Zsille Gábor fordította le II. János Pál pápa 2003-ban kiadott Római triptichon című verses kötetét és ugyancsak az ő tolmácsolásában ismerhetjük meg Wisława Szymborska Nobel díjas lengyel költőnő verseit, esszéit vagy Adam Zagajewski műveit. Tavaly jelent meg a nemzetközi szinten több rangos irodalmi díjjal is elismert John Guzlowski lengyel születésű amerikai költő A háború harmadik tele: Buchenwald című verseskötetének a fordítása.


Lengyel fordításai és lengyelországi kötődései miatt Zsille Gábor a lengyel kultúra fáradhatatlan népszerűsítője hazánkban. Rendszeresen tart ismeretterjesztő irodalmi előadásokat, amelyeken a lengyel és a magyar irodalmat ismerteti meg a hallgatókkal.


Zsille Gábor költészetét számos elismeréssel díjazták: Országos Petőfi-verspályázat első helye (1998), Tolnai Tollforgatók Köre országos verspályázatának első helyezése (1998), Móricz Zsigmond Ösztöndíj (2006) Bella István-díj (2008), Tokaji Írótábor nagydíj (2013), József Attila-díj (2015).A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj 2014. évi kitüntetettje:


Lorand Gaspar

Lorand Gaspar, azaz Lóránd Gáspár 1925-ben Marosvásárhelyen született francia költő, ma már nyugdíjas sebészprofesszor.
Lorand Gaspart a háború után került Párizsba, ahol elvégezte az orvosi egyetemet. Ezután a jeruzsálemi, a betlehemi, majd a tuniszi francia kórházban dolgozott sebészként. Magyarul anyanyelvi szinten beszél, de irodalmi munkássága teljes egészében francia nyelvű. Viszonylag későn, negyvenegy évesen robbant be a francia irodalomba, első verseskötetét 1967-ben Apollinaire-díjjal jutalmazzák, majd sorra nyerte el a legrangosabb költészeti jutalmakat: Párizs Városának Nagydíja – 1987; Mallarmé-díj -1993; Nemzeti Költészeti Nagydíj – 1995; Költészeti Goncourt-díj - 1998.
Műfordítóként is jelentős teljesítményt mondhat magáénak, a magyar irodalom számos klasszikusát az ő műfordításában ismerhette meg a francia közönség. Mások mellett Illyés Gyula, Vas István, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes és Csoóri Sándor műveit fordította. Kiemelkedő a Pilinszky-versek műfordítása, amelyek segítségével a francia nagyközönség megismerte és megértette Pilinszkyt.


A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj 2013. évi kitüntetettje:

Lator László műfordító

Lator László műfordításaink köszönhetően világirodalmi remekművek sorát ismerhettük meg, hatalmas fordítói életművet hozott létre. Fordított Alekszandr Blok, Lermontov, Paul Celan verseiből, de fordította Heinrich, Hölderlin, Nietzsche, Victor Hugo és Giovanni Pascoli műveit is. Válogatott műfordításai 1968-ban jelentek meg Kalandok, szenvedélyek címmel.

A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj 2012. évi kitüntetettje:

Ove Berglund svéd orvos és műfordító

Ove Berglund 2004-ben jelentette meg az első kötetét, amelyben József Attila verseket fordított svéd nyelvre. Az azóta eltelt 7 évben két Kányádi Sándor-, egy Babits Mihály-, egy Weöres Sándor-, egy Radnóti Miklós-verseskötet és egy Lázár Ervin mese jelent meg a kiadásában. Valamennyi kötetet saját költségén adta ki és mutatta be a svéd közönségnek. Műfordítói munkája hozzájárul ahhoz, hogy a magyar irodalom klasszikusait Svédországban is megismerjék.


A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj 2011. évi kitüntetettje:

Tandori Dezső, költő, műfordító

A kerületben élő Tandori Dezső számos művet fordított le magyar nyelvre, fordításait nehéz számba venni. Mások mellett fordított Alan Alexander Milne-t, Hegel-t, Goethe-t, Lord Byron-t, Arthur Schopenhauer-t, Jerome David Salinger-t, Mark Twain-t, Heinrich Heine verseit, Franz Kafka elbeszéléseit, klasszikus német költőket a középkortól a XX. századig, finnugor imádságokat és siratókat. Munkáját számos díjjal ismerték már el, többek között József Attila-díjjal, Déry Tibor-díjjal, Weöres Sándor-díjjal, Artisjus - díjjal. 1994-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. 1998-ban Kossuth-díjat kapott, 2007-ben író-költő kategóriában Prima Primissima díjas lett, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) elismerést 2009-ben kapta meg.

Munkásságát nem csupán itthon, de külföldön is elismerik, 2007-ben vette át a Goethe- érmet; a kitüntetést 1954-ben alapította a Goethe Intézet elnöksége, a díj 1975 óta Németország hivatalos érdemjele. Az elismerést olyan külföldi személyiségnek ítélik oda, aki teljesítményével jelentősen hozzájárult a nemzetközi kulturális dialógushoz.Budavári Virág Benedek Díj 2017. évi kitüntetettjei

Bognár Ildikó, a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos pedagógusa
: 1962-ben diákként lépte át először az iskola kapuját és 2016 augusztusában vált nyugdíjas korúvá, jelenleg tovább-foglalkoztatási engedéllyel végzi tanári munkáját a gimnáziumban. Lendülete, munkaszeretete az évek folyamán sem lankadt, sőt mindig valami új módszertani megoldásban, új színdarabon vagy esetleg új szabadidős programon dolgozik. A projektoktatás, a differenciálás és a kooperatív tanítási módszerek egyaránt megjelennek a tanítási óráin. Személyiségét leginkább a kreativitás, a kedvesség és a humor jellemzi. A pedagógus pálya minden lehetséges szerepét kipróbálta, volt napközis tanár, szaktanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, valamint vezetőtanári feladatokat is ellátott az egyetemi hallgatók tanítási gyakorlatai során. Olyan pedagógus, aki türelemmel „hívja elő" diákjaiból tehetségüket, aminek eredményeként sok versenyen és megmérettetésen szerepelnek tanítványai.
Orsós Vendelné Zahoránszky Mária, a Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára: 1994 óta tanít a zeneiskolában, sugárzó személyiségével, a gyermekek iránti mély tisztelettel nevelte növendékek generációit. Egyénre szabottan, sajátos módon foglalkozik a gyerekekkel, szeretetteljes, őszinte, lelkesítő és dicsérő tanári attitűdjével teljes mértékben sikerül megnyerni a diákjai bizalmát. Tehetséges növendékeit rendszeresen versenyekre, fesztiválokra, külföldi szereplésekre készíti fel, ahonnan sosem térnek vissza helyezés vagy szakmai méltatás nélkül. Több növendéke lett művésztanár, akik jelenleg is tanítanak és előadóesteket adnak. Intézményen belüli aktivitása is példaértékű, tanszékvezetői feladatokat is ellát. Megbízhatósága, pontossága, precizitása, és kiváló szakmai felkészültsége mellett hivatástudata és teherbírása is méltán megalapozta megbecsültségét mind a diákok, mind a szülők illetve a kollégái körében.

Budavári Virág Benedek Díj 2016. évi kitüntetettjei

Szakács Ágnes, a Budapest I. kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola intézményvezetője
Szakács Ágnes 1992-ben matematika-fizika szakos tanár kezdett tanítani a Batthyány utcai Általános Iskolában, amelynek 1999 óta az igazgatója. Igazgatói pályafutása során több fejlesztés is történt a 130 éves épületben, vezetése alatt az iskolában folyamatosan fejlődik a környezettudatos szemléletmód és a fenntarthatóság pedagógiájának alkalmazása. Igazgatói tevékenységének fontos eredménye, hogy ez alatt vált az iskola valóban gyermekközpontúvá, az I. kerület egyik legnagyobb létszámú, legkeresettebb iskolájává. Szaktanári munkáját nagy tudása, végtelen türelme jellemzi. Tanítványait nagy szeretettel, kellő szigorral, gondosan, körültekintően tanítja, neveli. Megbízhatósága, pontossága, precizitása, és kiváló szakmai felkészültsége mellett hivatástudata és teherbírása is méltán megalapozta megbecsültségét -tanárként és intézményvezetőként egyaránt.


Zsolt Péterné Tóth Andrea, az Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium angol- magyar szakos tanára
Zsolt Péterné Tóth Andrea 1979-ben szerzett magyar-angol szakos tanári végzettséget, a 40 éves pályafutása alatt több oktatási intézményben dolgozott magyar nyelv és irodalom valamint angol szakos tanárként. Az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban 2005 óta dolgozik, ahol az angol nyelvtanítás egyik meghatározó alakja lett. Szaktanári munkája mellett osztályfőnökként is kiváló teljesítményt nyújt; időt és energiát nem kímélve rengeteg tartalmas és rendkívül változatos szabadidős programot szervez az osztálya részére és tevékenyen veszt részt a testvériskolai kapcsolatok, különösen a munkácsi testvérvárosi program szervezésében.
Budavári Virág Benedek Díjasok 2015.

Törökné Nagy Mária, 1988 szeptembere óta a Petőfi Sándor Gimnázium tanára, melynek 2002 óta az intézményvezető helyettese is. Az angol nyelv oktatásának innovatív képviselője. Minden új pedagógiai módszert kipróbál és alkalmaz. Kitartásával, önzetlen odaadásával, a hivatása melletti elkötelezettségével, remek szervező készségével nem csak a kollégái és az iskola vezetése, de tanítványai előtt is példaképnek számít. Megbízhatósága, pontossága és precizitása, és kiváló szakmai felkészültsége mellett hivatástudata és teherbírása is méltán megalapozta megbecsültségét -tanárként és intézményvezető helyettesként egyaránt.

Dr. Pelényi Attiláné, az I. kerületi Toldy Ferenc Gimnázium matematika-fizika szakos tanára.
1985 óta folyamatosan tanít a Toldy Ferenc Gimnáziumban, ezzel párhuzamosan a felsőoktatásban is dolgozik, több mint két évtizede a SOTÉ-n angolnyelven oktat fizikát, egyetemi jegyzetek, példatárak szerzője. Szakmai munkájának eredményességét tükrözi, hogy tanítványai közül számosan szerepeltek kiválóan az országos matematikai versenyeken, amiért 2002-ben elnyerte a kiváló tehetséggondozó tevékenységet jutalmazó Ericson díjat. Szaktanári munkája mellett mindvégig osztályfőnökként is kiváló teljesítményt nyújtott. Negyvenöt éves pedagógusi pályáját mindenkor a nagy szakmai tudás, a magas színvonalú tanári munka, gyermekszeretetből táplálkozó igényes nevelői tevékenység, fáradtságot nem ismerő kezdeményező készség és derű, és a hivatásával kapcsolatos mély elkötelezettség jellemezte.

Budavári Virág Benedek Díjasok 2014.

Friedrich Attila, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola igazgatója

1998-ban óraadó tanárként került a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolába, 1999-től mint kinevezett történelem tanár kezdett el tanítani. Kiegyensúlyozott személyiségére, szakmai felkészültségére, alapos, elhivatott gyermekszerető pedagógiai munkájára már akkor felfigyelt az iskola vezetése. 2006-ban pályázta meg az iskola igazgatói állását, először 1 évre, majd 2007-ben 5 évre kapott kinevezést, a tantestület egyhangú támogatásával. Jellemző a pedagógusi elhivatottságára, hogy -bár mint igazgató nem volna köteles- mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy az igazgatói és tanári munkája mellett osztályfőnöki feladatokat is ellásson. Remek diplomáciai érzékkel, kommunikációs készséggel rendelkezik, emellett szerény, őszinte és becsületes, mindezen tulajdonságaival vívta ki, hogy 2012. évben ismét mindenki teljes támogatásával újabb 5 évre kapott igazgatói kinevezést. Rátermett, bölcs vezető, lelkiismeretes és a gyermekeket nagyon szerető pedagógus.


Vékásné Dobos Zsuzsanna, a Budapest I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium testnevelő tanára

Vékásné Dobos Zsuzsanna 1981-ben került a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba, ahol a mindennapos mozgás örömére nevelte a diákjait, és sportvezetőként elsősorban kosárlabda edzéseket vezetett. Az iskola akkori igazgatója hamar észrevette, hogy a diákok körében igen népszerű testnevelő nagyon következetes pedagógus, aki nemcsak a tornateremben tud hatni a fiatalokra, így rövidesen osztályfőnöki megbízást is kapott. Kimagasló szakmai eredményei alapján felkérték, hogy legyen a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának vezető tanára. Azóta nemcsak a középfokú, hanem a felsőoktatási képzésben is részt vesz. A nevelőtestület megbecsülését jelzi, hogy ő a Közalkalmazotti tanács elnöke, s egyben a tanári kar delegáltja az Iskolaszékben. Véleményére, munkájára mindig számíthatnak a munkatársai, kollégái, az iskola egész közössége.


Budavári Virág Benedek Díjasok 2013.Mózessy Egon, a Lisznyai utcai Általános Iskola igazgatója

Első diplomájának megszerzése után ötvösművészként dolgozott az Állami Pénzverőben, a tudás átadásának szenvedélyes vágya és a gyermekek szeretete vitte a tanári pályára. 1994 óta dolgozik a Lisznyai utcai Általános Iskolában. Személyiségére nagyfokú empátia, segítőkészség és határozott erkölcsi állásfoglalás a jellemző. Pedagógiai tevékenységét a sokszínűség és az igényesség jellemzi. A gyermekek vizuális kultúrájának fejlesztésében múlhatatlan érdemeket szerzett. Megismerteti tanítványait a világ művészeti alkotásaival, rányitja szemüket a szépségre, tökéletességre és vágyat ébreszt bennük az alkotásra. Ő vezette be a Lisznyai utcai Általános Iskolában a mozgókép- és médiaismeret oktatását. 2004 óta az intézmény igazgatója, munkáját alapos tájékozódás, reális helyzetelemzés, tudatos tervezés és gyors cselekvés jellemzi. Rendszeresen tanít a Budai Rajziskolában, illetve ötvösművészi tevékenységével sem hagyott fel, melynek az iskola épületén látható állami címer is szép példája.

Gomola Lászlóné és Mátyók Sándorné, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák óvónői

Több évtizede magas színvonalú és hagyományőrző munkát végeznek az Iskola utcai Óvodában. Munkájukra jellemző a gyermekcentrikusság, a gyermekek szeretete és tisztelete, az együttjátszás örömének megéreztetése és megteremtése. Összehangolt pedagógiai tevekénységük gyümölcse, hogy a gyermekek szeretnek óvodába, nyitottak az új dolgok megismerésére. Mindketten elkötelezettek a magyar népi hagyományok tapasztalás útján történő, hiteles átadása mellett. A tudatosan felépített tevékenységeknek és a játékidő harmonikus, kiegyensúlyozott megszervezésének köszönhetően a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket az óvodában. Meghatározó, sugárzó, pozitív személyiségük életre szóló ajándék mind a gyermekek, mind a szüleik számára.

Budavári Virág Benedek díjasok 2012.


Varga Antal
, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója
Varga Antal pedagógusként kezdettől fogva diáknemzedékek sorával szerettette meg a fizikát, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanáraként pedagógusjelöltek sokaságának pályakezdését is segítette. Tankönyvszerzőként országos ismertségre, kollégái körében pedig elismerésre is joggal tett szert.
A kerület polgáraként tanári életútjának jelentős szakasza, nevezetesen az utóbbi 15 év is az I. kerületben zajlott: az 1993-ban alapított Szent Gellért Általános Iskola 1997-ben bővült ki a gimnáziummal. Az így létrejött Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium megszervezésében és arculatának kialakításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Személyiségének, empátiára, közvetlenségre, humorra és humánumra épülő pedagógiai kultúrájának köszönhető, hogy diákok, kollégák és szülők egyaránt megbecsüléssel említik nevét.


Dabis Erika és Bónáné Puskás Katalin
, a Batthyány Lajos Általános Iskola Montessori osztályában tanító pedagógusok
Bónáné Puskás Katalin és Dabis Erika példamutató tanítói munkája során olyan közösségek épülnek, amelyben természetes érték a gyermekek számára egymás megbecsülése, a figyelmesség, a tolerancia. A Montessori módszer kiváló követőiként olyan harmonikus, építő környezetet biztosítanak a tanuláshoz, amelyben motiválttá válnak a gyermekek mind az önálló, kreatív kutatómunkára, mind a csoportban való szinergikus együttműködésre. Áldozatos tanítói munkájuk, az általuk átadott értékrend, az együttműködési és tanulási módszereik alapozták meg számos tanítványuk tanulmányi, művészeti és sporteredményét.Budavári Virág Benedek díjasok 2011.


Huszárné Tóth Tünde
, a Lisznyai utcai Általános Iskola tanára
Tanári diplomájának megszerzését követően szülőhelyén, Miskolcon tanított, 24 éve tanít - elsősorban ének-zene tantárgyat - a Lisznyai Utcai Általános Iskolában. Kiemelkedő pedagógus egyéniség, kiváló szakmai felkészültsége, pedagógusi adottságai, hivatástudata és teherbírása alapozza meg rendkívüli megbecsültségét és népszerűségét az iskola falain belül és kívül. Munkájának köszönhetően az iskolában a zenei oktatás, a művészeti nevelés átlagon felüli, szinte a zenetagozatos iskolákkal azonos értékű. Következetes, áldozatos munkájának köszönhetően az iskolai kórus széles repertoárral rendelkezik, több alkalommal „Arany koszorús" minősítést kapott. Jelentős munkát végez az iskola szabadidős tevékenységeinek szervezésében is, hagyománnyá váltak az általa szervezett táborok.


Valkóné Pogány Zsuzsanna
, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára
Magyar-spanyol szakos tanárként 1991 óta tanít a gimnáziumban. Szakmai munkájának eredményességét tanítványai versenyeredményei jelzik a legpontosabban. Az elmúlt években a spanyol OKTV 1., 3. és 5. helyezést értek el diákjai, többen a döntőbe jutottak. Tanítványai hosszú évek során át mindig ott vannak az ország legjobbjai között, ez a tanár szakmai tudását, módszertani sokszínűségét, rendkívüli munkabírását és elhivatottságát jelzi. A tehetséggondozásban elért eredményei jelzik kiváló szakmai munkáját. Az emelt szintű érettségi spanyol nyelvi anyagának kidolgozására az elsők között kérték fel, s folyamatosan részt vett a tanárok képzésében, felkészítésében.


Budavári Virág Benedek díjasok 2010.


Fekete Sándorné, a Naphegyi Óvoda óvodapedagógusa
Több mint 40 éve magas szinten gyakorolja hivatását, 1968 óta dolgozik a kerületben. Hivatástudata példaértékű. Kiemelkedő nevelő-fejlesztő munkájával sokat tett a naphegyi-krisztinavárosi körzet gyermekeinek eredményes neveléséért. Az általa útnak indított gyermekek nagy része már felnőtt, többen gyermekükkel térnek vissza az óvodába. Lelkiismeretes munka és nagyfokú gyermekszeretet jellemzi. Csoportját mindig sikerült jó közösségé formálnia, nyugodt, derűs és kiegyensúlyozott légkört kialakítania. Jó a kapcsolata a gyermekekkel, szülőkkel. Kiemelkedő munkát végez az anyanyelvi nevelés, a néphagyományok ápolása terén. Büszke, hogy a kerület lakója. Lokálpatriótaként sokat tesz a közvetlen környezetéért, a gyermekeket a haza, a lakóhely szeretetére neveli. Az óvoda szülői közössége és közalkalmazotti tanácsa is javasolja az elismerésre.


dr. Fejér Lászlóné
, a Budavári Általános Iskola igazgatója
Matematika-fizika szakos tanárként pályáját a Budavári Általános Iskolában kezdte, azóta az iskola pedagógusa, majd igazgatója. Szakmailag jól felkészült, gyermekekkel szeretettel foglalkozó, lelkiismeretes tanár. Munkáját nagy hozzáértéssel, több évtizedes szakmai gyakorlattal végzi, gyermekcentrikus. Tanítványai, munkatársai - vezetői stílusának, emberi magatartásának köszönhetően - szeretik, tisztelik. Lendületes, energikus, értékeket közvetítő egyéniség. Intézményvezetőként második ciklusát tölti. Kezdeményező, támogató magatartás jellemzi vezetői munkáját. Eddigi pályafutása alatt kitüntetésben nem részesült.


Budavári Virág Benedek díjasok 2009.

Endrédi Józsefné, a Budapesti Egyetemi Gimnázium igazgatója
A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban, a több évtized után újrainduló középiskolában először kémia-fizika szakos tanárként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott. 2001-től az intézményt igazgatóként vezeti. Nevéhez fűződik a gimnázium hat évfolyamos képzése mellett meghonosított négy évfolyamos képzés kialakítása, a tanulólétszám növelése (az 1997-ben 91 fővel, három tanulócsoporttal induló iskolában ma 20 tanulócsoportban közel 500 diák tanul.) Szervezőként nevéhez kötődnek az iskolai táborok, versenyek, az iskolai kulturális műsorok.


Pappné Verebély Eszter
, a Kosztolányi Dezső Gimnázium igazgatóhelyettese
1987-től a Kosciuszkó Tádé Általános Iskolában és a Krisztinavárosi Általános Iskolában, 2000-től a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban tanít. Pályáját osztálytanítóként kezdte, majd magyar-történelem szakos tanárként folytatta. Szakmai munkája mellett elvégezte a könyvtárosi tanfolyamot, oktató-nevelő munkáján túl könyvtárosként is dolgozott. Átlagon felüli aktivitás jellemzi, bemutató órákat tart, iskolai ünnepélyeket, rendezvényeket, kirándulásokat szervez, kiemelt szerepet vállalt a gimnázium pedagógiai programjának elkészítésében. Igazgatóhelyettesi munkája mellett kollégájával drogprevenciós pályázatban is részt vett. Egyik tanítványa az elmúlt tanévben a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát nyerte el. A kollégák, a szülők és a tanulók magas szintű szakmai munkája miatt tisztelik, emberi tartása, segítőkészsége mindenki számára példamutató.

Budavári Virág Benedek díjasok 2008.

Jezsovics Sarolta
tanárnő
Jezsovics Sarolta 1971. augusztus 1-jén lett a Batthyány Lajos Általános Iskola pedagógusa, majd 1973-1989. között a Kosciuszkó Tádé utcai Általános Iskolában tanított.
Azóta az immár szintén I. kerületi székhelyű és 20 éve fennálló Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola elismert és köztiszteletnek örvendő munkatársa. Az iskola alapító tanára. Megalakulásától kezdve önként vállalta, hogy gondozza az iskola ügyeit, ellátja az öt kórus és a különböző együttesek szervezésének minden feladatát. Ma is fáradhatatlanul végzi munkáját. A több évtizedes életpálya, a nevelés iránti elkötelezettség, az odaadó pedagógusi munka méltó elismeréseként részesül a díjban.

Kozma Ferencné tanárnő
Kozma Ferencné a diploma megszerzése után, 1966 augusztusában kezdett tanítani a Toldy Ferenc Gimnáziumban. Egész tanári pályáját ebben az intézményben töltötte, munkássága teljesen összefonódott a gimnázium elmúlt 40 évével, személyisége a gimnázium arculatának részévé vált.
Tehetséggondozó munkájának eredményét jelzi tanítványai sikere: egyik diákja országos első helyezést ért el az anyanyelvi versenyben, másik diákja az országos középiskolai tanulmányi versenyen olasz nyelvből országos első helyezést ért el. 1982 óta a gimnázium könyvtárosa is. Működésének köszönhetően a könyvtár kulturális központtá vált. Gazdag szakmai pályájának és a kerületben végzett példamutató pedagógusi tevékenységének elismeréseként részesül a díjban.Budavári Virág Benedek díjasok 2007.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a budavári helyi elismerő cím és kitüntetés alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 3/2006.(II.16.) Kt. rendelet 8.§-a alapján BUDAVÁRI VIRÁG BENEDEK DÍJ kitüntető címet adományoz oktató-nevelő munkájuk elismerésére Galántai Katalin óvodavezető és Körmendy Károly igazgatóhelyettes részére. A 2007. évi díjjal járó oklevél, plakett és pénzjutalom a pedagógus napi ünnepség keretében került átadásra.

Budavári Virág Benedek díjasok 2006.

Bajkó Judit, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium igazgatója

1988 óta a gimnázium tanára. A közel két évtized alatt szakmai felkészültséggel, kiváló pedagógiai érzékkel, az átlagot messze meghaladó aktivitással dolgozott a tanulók eredményes nevelése érdekében. Pályafutását könyvtáros és magyar szakos tanárként kezdte, majd bekapcsolódott az iskola kulturális életének szervezésébe. Osztályfőnökként folytatta, melyet a nyolcosztályos gimnáziumi tanterv, felvételi vizsga kidolgozása követett. A gimnázium 1992-es szerkezetváltásának egyik kidolgozója és végrehajtója. Nevéhez fűződik a magyar munkaközösség működése, 1999-től a magyar szakos tanárjelöltek képzésében is részt vesz, 2001 óta érettségi elnök, OKÉV-szakértő. Gimnáziumi igazgatóként munkáját hallatlan energia és következetesség jellemzi, vezetése alatt az iskolában szakmai pezsgés indult el. Felgyorsult az oktató-nevelő munka megújulása: módosult az óraszerkezet, a pedagógiai program; több fontos tantárgy emelt szintű érettségijének vizsgaközpontjává emelte a gimnáziumot.

Az igazgató elismerését a gimnázium iskolaszéke javasolta a gimnáziumban közel húsz éve kifejtett eredményes pedagógiai tevékenysége, az oktató-nevelő munka folyamatos megújítása érdekében végzett kutató és szakmai munkája alapján.

Huszár Mária, a Naphegyi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetője

Óvónőként 1974 óta dolgozik az I. kerületben, 1983-tól vezetői megbízást tölt be: először a Dezső-Mészáros utcai összevont óvoda vezetőjeként, majd az intézmény 1994-es átszervezésétől kezdődően a Tigris-Mészáros összevont óvoda kinevezett vezetőjeként. 2004-ben - a kerületi óvodai intézményhálózat átalakítása után - pályázat útján elnyerte a három épületben működő Naphegyi Napköziotthonos Óvoda vezetői állását, ahol összesen 230 kisgyermeknek biztosítja a fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges kiegyensúlyozott, nyugodt légkört. Ezt a három épületben dolgozó kollégák számára is sikerült megteremtenie, integráló vezetői munkájának köszönhetően. Munkáját szakmai elkötelezettség és dinamizmus jellemzi.

Az óvodavezetőt a Naphegyi Napköziotthonos Óvoda Közalkalmazotti Tanácsa, Szülők Közössége javasolta.


Budavári Virág Benedek díjasok 2005.

Petrényi Katalin, a Lisznyai utcai Általános Iskola tanára
Petényi Katalin már általános iskolásként „lisznyais" volt, azután közép-és felsőfokú tanulmányai végeztével első munkahelye is a Lisznyai utcai Általános Iskola lett. Kémia-biológia szakos tanárként neveli és tanítja diákjait, 11 évig volt az iskola igazgatóhelyettese. Vezetőként az intézmény és az egész kerület életét is rendkívüli energiával segítette. Ma az iskolában és a kerületben egyaránt közmegbecsülésnek örvendő pedagógus, aki kémia tanárként számos kísérlettel teszi szemléletessé óráit, biológusként különösen szívén viseli a környezet védelmét. Felkészültségének, rátermettségének, hivatástudatának, és közvetlen, figyelmes, érzékeny személyiségének köszönhetően rendkívüli a kollégák, a szülők és a diákok közötti elismertsége. Óráin sok eredeti ötlettel, változatos feladatokat ad a tanulóknak és szabadidejét sem kímélve áll a gyengébb képességű diákok rendelkezésére, hogy felzárkózhassanak társaikhoz. Osztályfőnökként nagy figyelmet fordít az osztályközösség kialakítására. Elismerésre méltó pedagógiai leleménnyel oldja meg a közösségre veszélyt jelentő renitens diákok fegyelmezését. Osztályában sikerült a szülőket is közösséggé formálni, továbbá nagy lépéseket tett az egységes pedagógiai eljárások elfogadtatására.

Porogi András, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója
1992 óta igazgatója a Toldy Ferenc Gimnáziumnak. A pedagógusok, a diákok és az igazgató közös érdeme, hogy az elmúlt két évtized egyetemi felvételi eredményeit, illetve a nyelvvizsgával rendelkező érettségizők számát figyelembe véve a 150 éves Toldy Gimnáziumot a legjobb hazai iskolák között tartják nyilván. A hírnevet erősíti az a tény, hogy az elmúlt évben a gimnázium az eredményes írásbeli felvételik tekintetében az országos összehasonlításban a harmadik lett. Ebben a nevelőtestület mellett a gimnázium igazgatójának múlhatatlan érdemei vannak. Porogi András mindezek mellett számos szakmai testület elismert tagja: a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesülete alelnöke, az OKÉV szakértői és vizsgáztatási bírálóbizottság tagja, a Gimnáziumok Országos Szövetsége elnökségi tagja, korábban külső tagja volt az Országos Köznevelési Tanácsnak, a kerületi oktatási bizottságnak. Jól ismeri a közoktatás helyi és országos helyzetét, problémakörét, nagy szakmai biztonsággal igazgatja intézményét. Személyes érdeme és elkötelezettsége, hogy a Toldy Ferenc Gimnázium 1994-től áttért a hatosztályos rendszerre.

Vámosné Berár Mária, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa
A magyar szakos pedagógus évtizedek óta él és alkot a kerületben. 1993-ig a Krisztinavárosi Általános Iskola megbecsült tanára, majd igazgatóhelyettese. A Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium alapításakor örömmel csatlakozott az új tantestülethez, elhivatottságát, szaktudását, emberismeretét, pedagógiai tapasztalatait átadta a fiatal kollektívának. Az intézmény „eredményességi" mutatóját évek óta nagymértékben meghatározza a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó tanulmányi versenyeken való szereplés, helyezések és győzelmek száma. Ezek kizárólagosan - a tanulók mellett - a felkészítőhöz, Vámosné Berár Mária tanárnőhöz. Csak az utóbbi négy esztendő során a kolléganő tanítványai összesen nyolc kerületi helyezést, tizennyolc kerület győzelmet, hét budapesti helyezést, két budapesti győzelmet és egy országos első helyezést értek el.Budavári Virág Benedek díjasok 2004
.
A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2004-ben Virág Benedek-díjat adományozott Császár Ildikónak, az I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet igazgatójának, ifj. Sapszon Ferenc Liszt-díjas karnagynak, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola művészeti vezetőjének.

Császár Ildikó a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet igazgatója
1969-től vezeti a Nevelési Tanácsadót az I. kerületben. Irányítása alatt az intézmény a főváros egyik elismerten legmagasabb szakmai színvonalú pedagógiai szakszolgálatává vált. Érzékenysége az új kihívások iránt lehetővé tette, hogy optimális segítséget kapjanak a pszichés problémákkal küzdő gyermekek, családok és a kerület oktatási intézményei. Személyes szakmai eredményei közé tartozik az iskolaérettségi vizsgálatok összeállítása, amely először a Fővárosi Pedagógiai Intézet kiadásában jelent meg 1972-ben. 1989-ben átdolgozott Útmutatója alapján végzik az iskolaérettségi vizsgálatokat az ország nevelési tanácsadóiban. Az ELTE BTK-n pszichológus hallgatókat oktatott és a szakpszichológus képzésben résztvevő hallgatók gyakorlatvezetését végezte. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán a "Magatartászavarok korrekciója" c. tárgyat oktatta. Előadásokat tartott a Nyitott Pedagógiai Műhelyben. A Magyar Pszichológiai Társaság Tagja, közoktatási szakértő. 1993-ban családterapeuta szakvizsgát tett.Császár Ildikó 2004. augusztus 31-ével nyugdíjba vonul.

ifj. Sapszon Ferenc, Liszt-díjas karnagy, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola művészeti vezetője
Ifj. Sapszon Ferenc Liszt-díjas karnagy a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zongora szakos hallgatója volt, majd 1971-74-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Tagozat zongora-ének-szolfézs szakos hallgatója. 1974-77-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tagozatának középiskolai énektanár és karvezetés szakát végzi. 1973-1990-ig a pesti Jézus Szíve templom karnagya, 1978-88-ig a Kosciuszkó Tádé Utcai Ének-zenei Általános Iskola énektanára. Itt hozza létre a "Jubilate" kórust. 1988-ban alapította meg a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát, amelynek művészeti vezetője.


Budavári Virág Benedek Díj 2003.

Bácskai Katalin, a Toldy Ferenc Gimnázium tanára
Schneider Istvánné, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium igazgatója
Stelzelné Szabó Erzsébet, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium tanára

Budavári Virág Benedek Díj 2002.
Barsi Pál, a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója
Fodor Ferenc, a Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója
Varga Lajosné, az Iskola u. Napköziotthonos Óvoda munkatársa

Budavári Virág Benedek Díj 2001.
Tari Istvánné, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium tanára
Pais György, a Lisznyai utcai Általános Iskola igazgatója
Féja Endréné, a Toldy Ferenc Gimnázium tanára

Budavári Virág Benedek Díj 2000.
Iványi Tibor, a Petőfi Sándor Gimnázium tanára
Szerdahelyi Andor, az Egyetemi Katolikus Gimnázium tanára
Vargáné Pagony Antónia, a Lisznyai utcai Általános Iskola tanára

Budavári Virág Benedek Díj 1999.
dr. Benedek Sándorné, a Budavári Általános Iskola tanára
Györgyi Ferencné, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára
Papp Andorné, a Toldy Ferenc Gimnázium tanára

Budavári Virág Benedek Díj 1998.
dr. Bajcsay Pálné, a Petőfi Sándor Gimnázium tanára
Bárkány Erika , a Batthyány Lajos Általános Iskola tanára
Tarjániné Botka Katinka, a Krisztinavárosi Általános Iskola tanáraA Budavári Semmelweis Ignác Díj 2017. évi kitüntetettjei:
Dr. Boga Bálint belgyógyász, geriáter: Dr. Boga Bálint 1938-ban, itt az I. kerület közigazgatási területén született és néhány éves kitérő után visszatért az I. kerületbe, ma is itt él a Kuny Domonkos utcában. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1962-ben szerzett általános orvosdoktori diplomát. Hosszú szakmai életútja során belgyógyász, geriáter és onkológus szakorvosi végzettséget is szerzett. Évtizedeken keresztül vezette az újpesti kórház belgyógyászati illetve geriátriai osztályát.geriátriai feladatokat ellátó osztály vezetője (1980-1992), ezt követően ismét az újpesti kórházban lettem akut belgyógyászati osztály vezetője (1992-2003), geriátriai feladatokat ellátó osztály vezetője (1980-1992), ezt követően ismét az újpesti kórházban lettem akut belgyógyászati osztály vezetője (1992-2003), A geriátrián kívül évtizedek óta a szociális gerontológiával is foglalkozik, ezen belül kiemelten a geroedukációval.1990- 92-ben az Európa Tanács ezzel foglalkozó szakbizottságának volt a tagja. 2005 és 2010 között a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság elnöke volt. Jelenleg a hospice-ellátás területén dolgozik, három főiskolán oktat gerontológiai tárgyat, szeniorakadémiák állandó előadója. Több tudományos illetve laikusok számára írt könyve jelent meg az idősellátás területén. Tevékenységét több díjjal is - többek között a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztje valamint Batthyány-Strattmann Díjjal is- kitüntették.

Dr. Vályi Sándor sebész főorvos: Dr. Vályi Sándor Egerben született. Alapfokú tanulmányait szülővárosában végezte, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1965-ben általános orvosdoktori diplomát szerzett. Az egyetem elvégzése után szülővárosa kórházában kezdett dolgozni, nagy forgalmú, többprofilú osztályon, ahol széleskörű szakmai tapasztalatokra tett szert. 1969-ben sebészi szakképesítést szerzett jeles eredménnyel. 1976-ban került a János Kórház Sebészeti Osztályára, ahol Ihász Mihály professzor, akadémikus munkatársaként főleg az epe- és gyomorsebészetre specializálódott. 1980-tól 20 évet töltött a Széher úti Szent Ferenc Kórházban adjunktusi, majd főorvosi beosztásban. 2000-től a Maros utcai szakrendelő sebész főorvosa, ahol a kerületi páciensek javára kamatoztathatja tudását. Megnyugtató személyisége, türelme átsegíti a pácienseket a sebészeti beavatkozás miatt érzett félelmeken. 2006 és 2016 között főigazgató-helyettesként élettapasztalatával, tudásával vett részt a menedzsment munkájában. Bölcs meglátásai hozzájárultak sok fontos vezetői döntés meghozatalához. Ügyesen és nagy tapintattal oldotta meg az esetleges konfliktusokat, nézeteltéréseket.

A Budavári Semmelweis Ignác Díj 2016. évi kitüntetettjei:

Wingert Magdolna, a Farkas Edith Szeretetotthon nővére
Wingert Magdolna 1927-ben született, 14 éve a Farkas Edith Szeretetotthonban lakója. Életére és tevékenységére jellemző nagy elköteleződése a közösség és a szegények, valamint a testileg és lelkileg rászorulók támogatásában. Mindig volt, akire személyesen is figyelt és teljes erővel támogatott akár saját anyagi eszközeivel, gyűjtésekkel és fizikai segítségnyújtással is. Több éve a 100 fős Farkas Edith Szeretetotthonban működő Érdekképviseleti Fórum Elnöke és ebben a tisztségében összetartó erő az idősek között, akik tudják, hogy mindig számíthatnak figyelmességére, szeretetére, ezekkel a tulajdonságaival segíti hosszú ideje az Otthon jó légkörét. Munkáját mindig nagy hűséggel, odaadással, példamutató türelemmel végzi.


Nyári Jánosné nővér
Egészségügyi pályafutását a Korányi Kórházban kezdte 1969-ben, 2000-ben került a Csalogány utcai felnőtt háziorvosi rendelőbe háziorvosi asszisztensi munkakörbe. Az igényes szakmai munka mellett itt hamarosan elnyerte a betegek bizalmát, akik közül sokan szinte családtagnak tekintették. Kiegyensúlyozott személyiségével, jó szóval, biztatással sok páciensének adott vigasztalást. Precizitása, hihetetlen memóriája és szakmai tudása felmérhetetlen segítséget jelentett a háziorvosi praxis ellátásában.Budavári Semmelweis Ignác Díj 2015.

Van der Meer Kinga, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza- Idősek Otthona intézményvezetője
Van der Meer Kinga több évtizede tevékenykedik szociális területen, ezen belül az idősellátásban, 2009. óta vezeti a Gondviselés Háza Idősek Otthonát, amely közel 80 fő önmagukat ellátó vagy részben ellátni képes időskorú polgár gondozását végzi; vezetése alatt vált az otthon igazán családias hangulatúvá, nagy szakmai tapasztalata és elkötelezettsége mellett személyiségét empátia, humor és kivételes problémamegoldó képesség jellemzi


Dr. Bodnár Endre gyermekorvos
Dr. Bodnár Endre 1968-ban végzett általános orvosként, ezt követően néhány évet dolgozott Esztergomban, a Városi Kórház gyerekosztályán, majd Budapestre került és a Sport Kórház munkatársa volt a gyermekosztály valamint az újszülött osztály orvosaként. Közel 40 éve került az I. kerületbe, először körzeti, majd házi gyermekorvosként. Az általános orvosi diploma mellett több szakvizsgával is rendelkezik: csecsemő- és gyermekbetegségek, illetve ifjúsági orvostanból. Gyermek háziorvosi praxisa mellett óvoda-, és iskolaorvosi tevékenységet is végzett a kerületben.

Budavári Semmelweis Ignác Díj 2014.

Gál Tiborné kisgyermeknevelő, az Iskola utcai bölcsőde egyik csoportvezetője
Gál Tiborné az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után, 1976 júliusában helyezkedett el kerületünkben gondozónőként. Először a Koszciuszkó Tádé utcai bölcsődében dolgozott, majd annak megszűnésekor az Iskolai utcai bölcsődébe került át. Minkáját hivatásának tekinti. A gyermekek ellátásában, nevelésében, gondozásában igényes és következetes, munkáját maximális körültekintéssel végzi. Szakmai tudását, tapasztalatait szívesen osztja meg kollégáival is. Kreatív, megújulni képes, jó ízlése és hivatástudata példaértékű kollégái körében.

Dr. Szabó Krisztina felnőtt háziorvos
Dr. Szabó Krisztinát, a Tárnok utcai rendelő háziorvosát a Budavári Lakosok Szövetsége, a Várbarátok Köre valamint a Stróbl Alajos Emlékhely Alapítvány jelölte a Semmelweis Ignác díjra. Dr. Szabó Krisztina 2007. óta dolgozik a Tárnok utcai rendelőben, munkáját körültekintő alapossággal, nagy szaktudással és empátiával végzi. A helye diagnózis és a megfelelő terápia érdekében a legmodernebb orvostechnikai eszközöket és módszereket is igénybe veszi a páciensek mielőbbi gyógyulása érdekében. Tudását folyamatosan igyekszik gyarapítani, kedves határozottsága a gyógyulást kereső betegeknek biztos támpontot jelent.


Budavári Semmelweis Ignác Díj 2013.

Perémy Gábor, a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia Karitász csoportjának vezetője

Perémy Gábor gyermekkora óta a Krisztinavárosi Plébániához tartozik, 2005 óta a Plébánia karitász tevékenységének irányítója, a karitász munkacsoport vezetője. Napi rendszerességgel végzi látogatásait az idősek, rászorulók, egyedül maradtak között. Nyilvántartja a korábban aktív, de mostanra elfáradt, elesett kerületi polgárokat; idősek, betegek, nagycsaládosok és rászorulók gondját-baját igyekszik különböző módokon enyhíteni, így gyógyszer-támogatási akciók, karácsonyi gyűjtések megszervezésével, lebonyolításával. A kórházban fekvőket és családtagjaikat lelkileg is segíti, támogatja. Munkáját mindig nagy hűséggel, odaadással, példamutató türelemmel végzi.

Dr. Bodroghelyi László

Orvos diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte, 1985-ben. A diploma megszerzése után az Országos Mentőszolgálatnál „kivonuló mentősként" kezdett dolgozni, ahol megismerte és megszerette azt a teljes embert kívánó és összetartó, egymás munkáját támogató szellemet, a mindent a betegért, akinek nem számít sem a neme, sem a vagyoni állapota, sem a hite, csak az a tény, hogy segíteni kell rajta a legjobb tudásunk és hitünk szerint, melyre jelenlegi vezetői és háziorvosi tevékenységét is alapozza. 1998 óta a Csalogány utcai rendelőben háziorvosként dolgozik. 2002-től két éven át a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának alapellátásért felelős főigazgató-helyettese volt, 2005 óta pedig a szolgálat megbízott, majd kinevezett főigazgatója.
Vezetésével az Egészségügyi Szolgálat jelentős szakmai és gazdasági növekedést prezentált, mely a saját erőforrások, kapacitások költséghatékonyabb igénybevételén, a humánerőforrás folyamatos revízióján, a rendelkezésre álló szakembergárda folyamatos intézmények belüli és kívüli képzésén, az intézmény számára elérhető pályázatokon, az új, korszerű orvostechnikai eljárások bevezetésén alapul. Az elmúlt évekbeli tevékenysége azt bizonyítja, hogy a főigazgató főorvos hosszú távú tervei alapján az Egészségügyi Szolgálat erőforrásainak költséghatékony igénybevételével, a munkatársak megbecsülésével, támogatásával, a betegek iránti empátiával jutott el az intézmény a jelen szakmai és gazdasági helyzetbe, ennek köszönhetően harmóniában, egymást támogatva tud együttműködni a kerületi alapellátás, a szakellátás, a pszichiátriai gondozó, és ennek tudható be, hogy az I. kerület illetve más kerületek betegei is szívesen látogatják az intézményt.

Budavári Semmelweis Ignác Díj 2012


Szigeti Lászlóné,
a Budapest-Budai Református Egyházközség diakónusa
Szigeti Lászlóné 1996 óta dolgozik diakónusként a Budapest-Budai Református Egyházközségnél. Napi rendszerességgel végzi látogatásait az idősek, rászorulók, egyedül maradtak között. Nyilvántartja a korábban aktív, de mostanra elfáradt, elesett kerületi polgárokat, gyülekezeti tagokat. A kórházban fekvőket és családtagjaikat lelkileg is segíti, támogatja. Munkáját mindig nagy hűséggel, odaadással, példamutató türelemmel, a fiatalabbakat is megszégyenítő erővel és lelkesedéssel végzi.


Faluhelyi Tamásné
, a Maros utcai szakrendelő rheumatológiai asszisztense
Faluhelyi Tamásné, Szalay Magdolna 2012-ben ünnepli 50 éves közalkalmazotti jubileumát. 1962-ben a Vas megyei Rendelőintézetben kezdte egészségügyi pályafutását, majd 1970-től a János Kórházban dolgozott, a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának megalakulása óta pedig a Maros utcai Szakrendelő dolgozója. Korábban rendelőintézeti asszisztensként, audiológiai és fizikoterápiás szakasszisztensként dolgozott, jelenleg pedig a rheumatológiai szakrendelésen végzi munkáját. Az elmúlt ötven év alatt semmit sem vesztett a lelkesedéséből, elkötelezettségéből. Munkáját fiatalos lendület és magas fokú precizitás jellemzi, a betegekkel szemben odafigyelő és empatikus. Tudását folyamatosan igyekszik gyarapítani, kedves határozottsága a gyógyulást kereső betegeknek biztos támpontot jelent.Budavári Semmelweis Ignác Díj 2011

Holman Istvánné, a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék II. számú (Tigris utcai) telephelyének bölcsődevezetője
27 év óta dolgozik az I. kerület különböző bölcsődéiben: a Piroska úti, a Kosciuszkó Tádé utcai bölcsődékben, később a Tigris utcai bölcsődében először vezető helyettes, majd bölcsődevezető lett. A másként fejlődő gyermekek korai fejlesztését az ő együttműködésével a Kosciuszkó Tádé utcai bölcsődében kezdték, a gyermekek egészséges csoportba történő integrálása fővárosi szinten itt kezdődött. Igazi otthont varázsolt a gyermekek köré, bármelyik bölcsődében is dolgozott. Odaadó gondoskodással és kitűnő érzékenységgel fordul a gyermekek felé. A bölcsődék közötti együttműködésben mindig aktívan részt vesz, munkájára az igényesség jellemző. A szülők maximálisan elégedettek az általa vezetett bölcsőde gondozó-nevelő munkájával, a gyermekek jól érzik magukat az intézményben.


Mátyásy Mária, a Maros utcai Szakrendelő röntgen vezetőasszisztense
Mátyásy Mária 43 éve dolgozik az egészségügyben, a Maros utcai Szakrendelőben 1998 óta dolgozik a röntgen vezetőasszisztenseként. Szakmai tudása, az Intézmény illetve a gyógyítás iránti elkötelezettsége kiemelkedő. A szakrendelői munkában mindig keresi a jobb, hatékonyabb, a betegek számára kedvezőbb megoldásokat. A szakdolgozói vezetői team tagjaként gondoskodik a szakdolgozók továbbképzéséről.


Budavári Semmelweis Ignác Díj 2010
.


Krizsán Ildikó, a Népjóléti Iroda korábbi vezetője
Éveken keresztül vezette az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáját, lelkiismeretes munkájával magas színvonalon irányította a rábízott szervezetet. Lelkiismeretes tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy a Budavári Önkormányzat az egészségügyi ellátás te