keresés:  

Tabán

Védett fekvése a Várhegy, Gellérthegy, Naphegy lábánál, az Ördög-árok hajdani torkolatánál, a melegvízforrások és a Duna közelsége kedvező körülményeket biztosított az ember megtelepedésére már az új-kőkortól kezdve. Az időszámítás kezdetén kelta-eraviskus törzs lakott itt a régészeti leletek tanúsága szerint. A IV. században a rómaiak a túlparti Contra Aquincummal szemben őrtornyot építettek. A honfoglalás után kialakult révtelepülést kezdetben Kis-Pestnek hívták, de a középkor során nevezték Szent Gellért falvának, Kelenföldnek és Alhévíznek is. A tatárjárás után elpusztult, de a budai vár lábánál külvárosként újra életre kelt. Mátyás király korában állítólag fedett folyosó vezetett az itteni meleg vizű forrásokhoz.

A törökök az itteni meleg víz kihasználására ide települt tímárokról Debághánénak, azaz Tímár-telepnek nevezték. (Ebből alakult ki később a Tabahon, majd a Tabán név.) A település a török időkben sem pusztult el, sőt több dzsámi és fürdő is épült itt (Rudas-, Rác-fürdő). Az elmenekült magyar lakosság helyére elsősorban rácok, kisebb számban németek telepedtek le. Ezért is nevezték a XVII. századtól Rácvárosnak. A telepesek legnagyobb része szőlőműveléssel foglalkozott, de voltak közöttük iparosok és kereskedők is. A XIX. század elején Buda legsűrűbben lakott területe volt, 1821-ben 1000 házat - nagyobbrészt vályogból épített, zsindellyel vagy szalmával fedett viskót - számoltak itt össze.

Többször pusztította tűzvész és árvíz, utoljára 1875-ben az akkor már beboltozott csatornában vezetett Ördögárok vize árasztotta el. A városrész sorsát megpecsételte az 1880-as évek filoxérajárványa, elpusztítva a lakosság létalapját. Lebontását már a XIX. század végén tervezték, elsősorban városrendezési, városképi okokból, hiszen erre az időre a környék (a vár déli része, a Dunapart és a Gellért-tér, illetve a Gellérthegy) rendezése elkészült.

Sorsát megpecsételte az Erzsébet-híd megépülése. 1932-33-ban néhány épület kivételével lebontották, eltüntetve ezzel a Krudy által is megénekelt bohém világot. Néhány épülete, mint az Arany-Szarvasház, vagy a Semmelweis-hz és a tabáni plébániatemplom mögött Virág Benedek-ház és természetesen a két fürdő megmaradt. Az 1945-ös ostromban a még meglévő épületei és a ráctemplom is megsérült, így azokat is lebontották. A szabad terület beépítésére több terv is született, végül megmaradt Buda egyik legnagyobb parkjának, ahol nyaranta több szabadtéri rendezvény is helyet talál.

A lebontott városrész lakói szétszóródtak ugyan, de leszármazottaik ma is megemlékeznek a tűzvészről, folytatják a Katalin-napi megemlékezések hagyományát.

A Tabán bemutatása Virág Benedek volt pálos szerzetes és világi pap bemutatása nélkül nem lehetséges. Virág Benedeket magyar Horácnak is nevezték fordításai és stílusa után.

Árasztotta magából a szeretetet, nem ismerte a felekezeteket elválasztó falakat. Önfeladásig aszkétikus szerénység jellemezte. Az 1810-es nagy tűzben, 62 évesen mindene elégett. Ennek ellenére haláláig ragaszkodott Budához.

Élni siess! - volt jelmondata, melyen az élet használását értette. Virág Benedek szavai szerint

„Jó hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen."


A városrész jelentősebb nevezetességei:

Dózsa emlékmű:

A Kiss István által készített szoborcsoport méretei: a haraszti mészkő talapzat 28 méter hosszú, Dózsa 4.7 méter, a mellékalakok 3.5-3.7 méter magasak.

Az 1953-ban kiírt országos pályázaton 156 pályamű vett részt, de nem találtak első díjra méltót. Az új pályázatot Kiss István nyerte meg, aki a jobb oldali első alak, Mészáros Lőrinc alakjára saját vonásait mintázta meg

Szarvasház:
a Szarvas kávéházról kapta nevét a Szarvas tér 1. sz. alatti épület. Copfstílusban épült a XVIII. sz. elején. A kapu fölött szarvas dombormű látható.

Apród u.1-3. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum bővebben>>>
Copfstílusban épült, itt született 1818-ban Semmelweis Ignác

Ybl Miklós tér:
középen:
Ybl Miklós szobra áll,
a szobor mögött: Várkert-kioszk,
Ybl Miklós tervei alapján épült 1874-79. között, eklektikus stílusú, árkádos épület, ma kaszinó működik benne,
Várkertbazár
Ybl M. tér 2-6. alatt van, eredeti funkciója díszlépcső volt, mely a királyi palota kertjébe vezetett, Ybl tervei alapján épült, a 70-80-as években itt működött a Budai Ifjúsági Park,

Alexandriai Szent Katalin római katolikus templom:

az Alexandriai Szent Katalin tiszteletére szentelt római katolikus templom 1728-1736. között épült - de középkori előzményekkel - Obergruber Keresztély tervei szerint. A barokk templom homlokzata eklektikus. A templom előzményei az Árpádok korára, a középkori Magyarország hitéletére utalnak. Eleven bizonyítéka ennek az előcsarnok jobb oldali fülkéjében rejtőző XII. századi kőkorpusz, a Tabáni Krisztus.

Az egykori török mecset helyén épült templom mai homlokzatát 1880-18814-ben nyerte el.

Virág Benedek-ház /az Apród-Döbrentei épületegyüttes/
itt működik a tabáni helytörténeti kiállítás

Tabáni Szabadtéri Színpad:
évente két alkalommal szabadtéri koncertek, fesztiválok közkedvelt helyszíne.

Erzsébet királyné szobra:

Erzsébet királyné, Ferenc József felesége szobra Zala György alkotása. A hányatott sorsú szobrot eredetileg 1932-ben, a nevét viselő híd pesti hídfője közelében állították fel. Ma a híd budai hídfőjénél látható.

Erzsébet királyné (1837-1898) szobrát 1932-ben állították fel az Eskü (ma Március 15.) téren. Zala György megformálásában magas kőtalapzaton, késő római stílusú bronzpadon ül a királyné. 1953-ban lebontották, Kiscellen raktárban őrizték. 1986-ban állították újra fel.

Az 1898-ban gyilkosság áldozatává vált királyné emlékszobrának felállításáról még abban az évben döntöttek. Az első pályázatot 1900-ban írták ki - és csak az ötödik, 1919-ben lebonyolított pályázat lett sikeres. Az évek folyamán, 1925-ig ugyancsak öt elhelyezési terv született.

Rácfürdő:

A Rácfürdő török építésű nyolcszögletű kupolacsarnoka a XVI. században épült, romantikus medencéit Ybl Miklós tervezte 1864-1870 között. Több mint 400 évig fogadta a vendégeket, a közelmúltban bezárt. A Hadnagy u. 8-10. sz. alatti fürdő teljes felújítása 2005-ben megkezdődött.


Kapcsolódó oldalak:

Virtuális Tabán