keresés:  

Gyermekjóléti intézmények

Bölcsődék

Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A I. kerületben három bölcsőde működik. A bölcsődék integrált egységként üzemelnek, szakmai programjaikkal fővárosi elismertségnek örvendenek. Célunk: a családban élő gyermekek napközbeni ellátását az igényekhez igazítottan magas színvonalon ellátni. Mindhárom bölcsődében helyben főznek, a korszerű táplálkozási elvek figyelembe vételével.

Iskola utcai Bölcsőde
Intézményvezető: Koppány Ivett
Cím: 1011 Budapest, Iskola u. 22-24.
Telefon: 201-1618; fax: 214-6593
E-mail: iskola@budavari-bolcsodek.hu

Korszerű, vezető bölcsődeként működő intézmény, amely naponta 88 gyermek felügyeletére, gondozására, nevelésére alkalmas. A kert teraszos megoldású, egy-egy homokozóval, a földszinten két pancsolóval. Sérült, enyhén fogyatékos gyermekek fogadására is felkészült.

Tigris utcai Bölcsőde
Vezető: Nemes-Takách Erzsébet
Cím: 1016 Budapest, Tigris u. 45/a
Telefon/fax: 356-8049
e-mail: tigris@budavari-bolcsodek.hu


Az eredetileg családi villából 1980-ban bölcsődévé átalakított épületben négy csoportban 50 gyermek ellátására van lehetőség. A gyermekszobák, foglalkoztatók, fürdőszobák tágasak, tágasak, világosak. A teraszok lehetővé teszik, hogy a gyermekek szinte egész napjukat a levegőn töltsék. Sérült, enyhén fogyatékos gyermekek fogadására is alkalmas.

Lovas úti Bölcsőde
Vezető: Kulcsárné Kocsis Irén
Cím: 1012 Budapest, Lovas út 3.
Telefon/fax: 375-4691
e-mail: lovas@budavari-bolcsodek.hu
Villaépületben az óvodával közös épületben 40 férőhelyes, családias bölcsőde. Kis udvarral, hatalmas terasszal, világos szobákkal várja a gyermekeket. Sérült, enyhén fogyatékos gyermekek fogadására is alkalmas.

Bölcsődei felvétel:

A 2018. szeptemberi bölcsődei felvételhez az újonnan jelentkező szülők április 1-től május 31-ig adhatják le jelentkezésüket az ügyfélszolgálatokon átvehető (vagy a honlapról letölthető) bölcsődei felvételi kérelem-nyomtatvány benyújtásával. A kitöltött nyomtatványok leadhatók személyesen az Ügyfélszolgálati Irodákon illetve postai úton eljuttathatók a Népjóléti Csoport (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) címére.
A bölcsődei ellátás igénybevételéről - a kérelemhez csatolt dokumentumok alapján- a Népjóléti Csoport előterjesztése alapján a Népjóléti Bizottság dönt, az elbírálás során környezettanulmány is végezhető.
Az elbírálás során elsőbbséget élveznek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező és életvitelszerűen is az I. kerületben élő családok gyermekei.

További előnyben kell részesíteni,
a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
b) akinek érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
d) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
e) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének két és félszeresét, egyedülálló szülő esetén háromszorosát,
f) akinek bölcsődei felvételét a gyermek egészségi problémája indokolja, amit a szülő házi gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással bizonyítani tud,
g) akinek szülője, gondozója legalább két éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik az I. kerületben.


Az igénybevételi kérelemhez csatolni kell:
- a gyermek és a szülők, törvényes képviselő lakcímkártyájának másolatát,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- munkáltatói igazolást a szülők munkaviszonyának igazolására,
- a szülő nappali tagozatos tanulói jogviszonya esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
- munkaerőpiaci képzésen való részvétel esetén az illetékes munkaügyi központ igazolását a képzés idejéről,
- a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
- a gyermek betegsége esetén az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvosi igazolást,
- a teljes családra kiterjedő jövedelemigazolást,
- egyedülálló szülő esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt összegű családi pótlék folyósításáról,
- a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt összegű családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatás nem került megállapításra),
- minden olyan egyéb igazolást, mely alapján a gyermek, a felvétel során előnyt élvezhet.

Védőnői igazolás>>tovább

Bölcsődei felvételi kérelem>> tovább


További felvilágosítás
a 458 - 3051 és a 458 - 3028 telefonszámokon kérhető.


Időszakos gyermekfelügyeletre
a kapacitás függvényében továbbra is az Iskola utcai Bölcsődében lehet jelentkezni a 201-1618 telefonszámon minden hónap második keddjén 9.00 - 16.00- ig, július 1. és augusztus 31. közötti idő kivételével.